Object

Title: Komunikowanie o literaturze kryminalnej w Internecie (na podstawie blogu "Żywi i umarli" Mariusza Czubaja) = Detective story in the Internet communication (based on the blog "The Living and the Dead" by Mariusz Czubaj)

Contributor:

Hawrysz, Magdalena - red. nauk. ; Uździcka, Marzanna - red. nauk. ; Wojciechowska, Anna - red. nauk.

Group publication title:

ZSJ 2014

Abstract_pl:

Niniejszy artykuł stanowi przyczynek do szerszych rozważań na temat funkcjonowania literatury w komunikacji internetowej. Treść referatu skupia się na charakterystyce relacji nadawczo?odbiorczych na przykładzie jednej z form publikacji treści w Internecie ? blogu. ; Artykuł jest opisem zależności pomiędzy twórcą a odbiorcą komunikatu oraz próbą wytłumaczenia czynników mających wpływ na jakość i przebieg relacji nadawczo-odbiorczych w tej formie komunikowania. ; Analiza pomoże określić zasięg oraz siłę oddziaływania publikatora na wzrost popularności treści z tematyki blogu - w tym przypadku literatury kryminalnej. Badanie obejmuje treść blogu "Żywi i umarli" Mariusza Czubaja traktującego o literaturze kryminalnej.

Abstract:

This article is a contribution to an extensive discussion on the functioning of the literature in Internet communications. The report focuses on the relationship between the sender and the recipient of the message on the example of one form of the internet publication which is blog. It is also an attempt to explain and describe the factors affecting the quality and course of that relationship. ; This analysis will determine the extent and strength of the Publisher`s influence on increasing the popularity of blogs contents - in this case the crime literature. The study is based on Mariusz Czubaj`s blog titled "Żywi i umarli" which concerns crime literature.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:67434

Pages:

131-149

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2014

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information