Object

Title: Shakedown analysis of "soil-pile foundation-frame" system under seismic action = Przystosowanie układu "podłoże gruntowe pale-rama"? przy oddziaływaniach sejsmicznych

Creator:

Alawdin, Piotr ; Bulanov, George

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 1 (2018)

Abstract_pl:

W niniejszym artykule za pomocą metody elementów skończonych przedstawiona analiza przystosowania sejsmicznego przestrzennych układów ramowych na podłożu odkształcanym, biorąc pod uwagę sprężysto-plastyczne i kruche zachowanie elementów układu. Podłoże składa się z grupy pal w gruncie. Grunt zachowuje się jako sprężyste ciało półprzestrzenne. ; W modelu odkształcenia pali założono zachowanie idealnie sprężysto-plastyczne, a nośność graniczna pali określa się na podstawie wyników badań podłoża lub samych pal. Przedstawiono przykład przystosowania sejsmicznego dla opisanego wyżej układu ramowego.

Abstract:

In this article, the seismic shakedown FEM analysis of reinforced concrete and composite spatial frame structures on the deformable foundation, taking into account the elastic-plastic and brittle behavior of structures elements, is presented. A foundation consists of group of the piles in the soil. The behavior of soil is described here using and the elastic half-space theory. ; The pile deformation model is assumed to be elastic-perfectly plastic, where the bearing capacity is determined by the results of testing the soils or the piles themselves. An example of seismic shakedown limit analysis is presented.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:63716

DOI:

10.2478/ceer-2018-0009

Pages:

100-114

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 1

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information