Object

Title: Team dimension of relational competence in organization ? psychological perspective = Zespołowy wymiar kompetencji relacyjnej organizacji ? ujęcie psychologiczne

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 19 (2015)

Abstract_pl:

Artykuł jest częścią teoretycznego modelu badawczego w ramach grantu zatytułowanego ?Kompetencja relacyjna jako determinanta wydajności i skuteczności relacji międzyorganizacyjnych?. Autorki podejmują rozważania na temat zespołowych uwarunkowań kompetencji relacyjnej organizacji zaangażowanej we współpracę międzyorganizacyjną. ; Przedstawiają krótki rys klasycznych i współczesnych teorii i koncepcji psychologicznych dotyczących cech zespołów sprzyjających efektywniejszej współpracy w wymiarze międzyorganizacyjnym. Głównym celem artykułu jest prezentacja autorskiego podejścia wykorzystanego w badaniach kompetencji relacyjnej opartego na wielopoziomowej analizie regulacji wpływu w zespołach (poziom jednostki, zespołu, organizacji) przy jednoczesnej kontroli motywacji i zaangażowania w pracę oraz zależności zmiennych psychologicznych z kompetencją relacyjną i wynikami relacji. ; Zakładamy, że na poziomie jednostek, podobnie jak na poziomie zespołowym muszą zaistnieć właściwości sprzyjające efektywności relacji m.in. otwarta i efektywna współpraca, gotowość do przejęcia odpowiedzialności za kierowanie, współdzielenie się kierowaniem oraz motywacja autonomiczna i zaangażowanie w pracę.

Abstract:

This article is a part of theoretical model for the research project titled ?Relational competence as a determinant of effectiveness and efficiency of inter-organizational relations?. The authors deliberate upon team-level determinants of relational competence of organizations involved in inter-organizational cooperation in the light of classic and modern psychological theories and concepts. ; The aim of this article is to present authors? own approach used in research on relational competence of organizations and based on multilevel analysis of influence regulation in teams (individual-,team- and organizational levels) together with motivation and work engagement. We search for correlations between psychological variables and relational competence and relation?s results. ; We assume that on individual- as well as on team-level preexist some features determining relation?s success, such as: open and effective collaboration, readiness to take responsibility for management, leadership division, autonomous motivation and work engagement.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51372

DOI:

10.1515/manment-2015-0010

Pages:

7-20

Source:

Management, vol. 19, no 2 (2015)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information