Object

Title: Lean Management Genesis = Geneza Lean Management

Creator:

Parkes, Aneta

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 19 (2015)

Abstract_pl:

Lean Management to filozofia i koncepcja zarządzania, która opiera się na redukcji marnotrawstwa i zasobów używanych w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Geneza Lean Management sięga początków naukowego zarządzania w Ameryce (np. koncepcji H. Forda i F.W. Taylora) oraz zarządzania przez jakość, w tym rozwoju koncepcji TQM. ; Ich wybrane elementy posłużyły jako inspiracje dla japońskiego Systemu Produkcyjnego Toyoty, który z czasem ewoluował w stronę globalnej koncepcji Toyota Way (łączącej zasady organizacji produkcji z propagowanymi wartościami i podejściem do pracy). TPS uważany jest za głównego prekursora lean manufacturing a obecnie szerzej - Lean Management. LM jest pojemniejszym zbiorem narzędzi organizowania i zarządzania, ukształtowanym głównie przez japońską kulturę, ale i poddanym zachodnim wpływom z zakresu organizacji i zarządzania (por.: Jakonis 2011, Parkes 2014).

Abstract:

Lean Management is a philosophy and management concept, based on reduction of the waste and resources used in the process of producing goods and providing services. Lean Management genesis dates back to scientific management in America (for example concepts of H. Ford and F.W. Taylor) and quality management, including development of TQM concept. ; Japanese Toyota Production System has been inspired by chosen elements of these concepts, and then it evolved towards global concept called Toyota Way (which connects production rules with values and work attitude). TPS is considered to be a major precursor of lean manufacturing and now more widely ? Lean Management. LM is a broader set of organisational and management tools, formed mainly by the Japanese culture, but also subjected to the Western influences in the field of organisation and management (Jakonis 2011, Parkes 2014).

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51379

DOI:

10.1515/manment-2015-0017

Pages:

106-121

Source:

Management, vol. 19, no 2 (2015)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Edition name Date
Lean Management Genesis = Geneza Lean Management Apr 28, 2020

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information