Object

Title: Percepcja wzajemnych relacji w układzie "teściowa-synowa" = Perceptions of personal qualities of daughters-in-law and mothers-in-law

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 1/2017

Abstract_pl:

Celem przedstawionych w artykule badań była analiza percepcji społecznej realnych i idealnych relacji między synową a teściową. Przedstawiono wyniki badań ankietowych. Stwierdzono, że wzajemne postrzegania w układzie "teściowa-synowa" wykazują istotne różnice. W ocenie teściowej synowa przypisuje jej więcej cech pozytywnych. Synowa natomiast uważa, że teściowa dostrzega w niej więcej cech negatywnych. Przeprowadzone badania pozwalają na ustalenie przyczyn różnic we wzajemnym postrzeganiu cech w relacjach pomiędzy synową a teściową. Ustalono, że przedmiotem rywalizacji między synową a teściową są więzi emocjonalne z bliską osobą (synem/mężem).

Abstract:

The purpose of the study is to explore the social representations of the current and the ideal relationship between the daughters-in-law and mothers-in-law. Discussed carried out by the questionnaire data. It has been found that the presentation of the partners of each other in a dyad daughters-in-law - mothers-in-law have notable differences. In most cases, mother-in-law said that her daughters-in-law sees her more positive qualities than negative. Daughter-in-law believes mothers-in-law sees it as more negative attributes than positive. The study helped to clarify the cause of the opposite and symmetrical negative perceptions about the personal qualities of a partner in a dyad. Mother-in-law and daughter-in-law compete for emotionally charged interpersonal interaction with close person (son/husband).

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54336

Pages:

23-37

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 1/2017

Language:

rus

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information