Object

Title: Zachowania zaradcze w średniej i później dorosłości = Coping behavior in middle and late adulthood

Creator:

Kornienko, Innokentii, A.

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 1/2017

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych zaradczych zachowań respondentów średniej i później dorosłości. W badaniach wykorzystano narzędzia oparte o różne koncepcje zachowań zaradczych. Dla ustalenia istotności różnic zastosowano kryterium Manna-Whitneya. Zostały opisane właściwości zachowań zaradczych każdej grupy wiekowej, a także dominujące strategie zwalczania stresu w obu grupach. Analizie poddano stresory o największej sile wpływu na zachowania respondentów średniej i późnej dorosłości. W badaniach została postawiona hipoteza o tym, że w wieku średniej dorosłości jednostka osiąga najwyższy poziom zachowań zaradczych. Zwrócono uwagę na problem starzenia się w aspekcie zmian zachowań zaradczych osób zdrowych, nie dotkniętych chorobami, które mogą prowadzić do zmian fizjologicznych.

Abstract:

The results of a comparative study of coping behavior of respondents in the period of middle and late adulthood are reviewed in the article. Different questionnaires based on various theoretical concepts of coping behavior were used. Statistical analysis to determine the significance of differences using the Mann-Whitney test was performed. Peculiarities of coping behavior of each analyzed age group, as well as the dominant behavioral coping strategies in early and late adulthood are determined. Stressors that produce the greatest impact on the personality in the middle and late adulthood are reviewed. The hypothesis that a person in middle age is at the peak of constructive coping repertoire is introduced. The problem of analysis of the role of aging in changing of the coping behavior of the personality with the absence of diseases, leading to physiological changes is updated.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54338

Pages:

51-61

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 1/2017

Language:

rus

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information