Object

Title: Socjologia wizualna w praktyce: empiryczne przykłady współpracy socjologów z fotografami = Visual sociology in practice: empirical examples of the cooperation between the sociologists and photographers

Creator:

Rogowski, Łukasz

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Szumigraj, Marcin - red. ; Trębińska-Szumigraj, Ewa - red. ; Zielińska-Pękał, Daria - red.

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 41

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wybrane sposoby współpracy socjologów i fotografów. Punktem wyjścia jest wskazanie, że obie te sfery działalności mają podobne korzenie związane z wartościami obecnymi we współczesnym społeczeństwie. Przedstawiono ogólne ramy omawianej współpracy, realizowanej w kontekście socjologii wizualnej rozumianej jako sposób uprawiania socjologii opierającej się na obrazach.

Abstract:

The article shows chosen ways of cooperation between sociology and photography. The starting point is the indication that these both spheres of activity have similar roots connected with the values present in modern society. There follows a presentation of general frames of the cooperation in question, executed in the context of visual sociology understood as a way to perform sociology that trusts the images. ; The most crucial element in this article is the reference to three research projects based on different forms of cooperation between sociology and photography: Tales from the orderland, Forms of dwelling, Invisible city. With reference to the abovementioned, there is a key thesis saying that the best cooperation is such where the parties preserve their independence and identity.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:80036

Pages:

79-92

Source:

Rocznik Lubuski, tom 41, część 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information