Object

Title: Internal rot detection with the use of low-frequency flaw detector = Wykrywanie murszu wewnętrznego za pomocą defektoskopu niskoczęstotliwościowego

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 13 (2014)

Abstract_pl:

Zagadnienie wykrywania drewna zmurszałego w drewnie drzew na pniu, w mygłach czy też na składach leśnych ma istotne znaczenie w gospodarce surowcem drzewnym. Wykorzystywana do tego celu defektoskopia murszowa jest reprezentowana przez liczną grupę urządzeń pracujących w technikach inwazyjnych i bezinwazyjnych. ; Urządzenia bezinwazyjne są bardzo dokładne ale ze względu na koszty i skomplikowaną obsługę nie znalazły zastosowania na wielką skalę w gospodarstwach leśnych. Biorąc pod uwagę potrzeby praktyczne służby leśnej, opracowano prototyp defektoskopu niskoczęstotliwościowego. Zasada działania urządzenia opiera się na różnicy w propagacji fali akustycznej w drewnie zmurszałym i zdrowym.

Abstract:

The issue of rot detection in standing timber or stocked wood is very important in forest management. Rot flaw detection used for that purpose is represented by invasive and non-invasive devices. Non-invasive devices are very accurate, but due to the cost and complicated operation they have not been applied on a large scale in forest management. Taking into account the practical needs of foresters a prototype of low-frequency flaw was developed. The principle of its operation is based on the difference in acoustic wave propagation in sound wood and wood with rot.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47330

DOI:

10.2478/ceer-2014-0016

Pages:

75-85

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 13

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information