Object

Title: Instytucjonalny układ Zielonej Góry generujący i kontrolujący proces socjalizacji = Zum einem den Sozialisierungsprozess generierenden und kontrollierenden, institutionellen System von Zielona Góra

Creator:

Hajduk, Edward (1932-2015)

Date:

2002

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Idzikowski, Bogdan - red. ; Mianowska, Edyta - red.

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 28

Abstract_pl:

Aby móc badać proces socjalizacji młodzieży, należy wyodrębnić układy społeczne, które go generują i monitorują. Należy rozróżnić niektóre układy, takie jak: a) układ promocyjny, b) układ alternatywny, c) układ wspomagający, d) układ opozycyjny i e) układ represyjny. ; Pierwsze dwa wspierają realizację trzech typów wzorca przebiegu życia. Dwa ostatnie nie tworzą takich wzorców, ale ich aktywność pozostaje w efektywnych relacjach w odniesieniu do programów działań instytucji promocyjnych i układów alternatywnych. Zielona Góra jest "wyposażona" w instytucje wszystkich wymienionych tu układów społecznych. Za szczególnie rozwinięte uważa się układy: promocji, wspierający i represyjny.

Abstract:

Um den Sozialisierungsprozess der Jugend untersuchen zu können, sollen gesellschaftliche Systeme ausgesondert werden, die diesen Prozess generieren und überwachen. Zu unterscheiden sind einige Systeme wie: a) Promotionssystem, b) alternatives System, c) unterstützendes System, d) oppositionelles System und e) repressives System. ; Die ersten zwei untersützen die Realisierung von drei Musterarten des Lebensverlaufs. Die zwei letzten schaffen solche Muster zwar nich, aber ihre Tätigkeit verbleibt in den bewirkenden Relationen im Verhältnis zu den Tätigkeitsprogrammen der lnstitutionen des Promotions- und alternativen Systems. Zielona Góra ist mit den lnstitutionen aller hier genannten gesellschaftlichen Systeme "ausgestattet". Als besonders ausgebaut gelten das Promotionssystem, das unterstützende und das repressive System.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:58410

Pages:

41-48

Source:

Rocznik Lubuski, tom 28

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information