Object

Title: Kwestie kobiece w założeniach programowych i praktyce politycznej niemieckich Zielonych w latach 1980-2005 = The women's issues in program principles and political practices of Germany's Greens in 1980-2005

Creator:

Trajman, Joanna

Date:

2021

Resource Type:

rozdział w książce

Contributor:

Kruk, Aleksandra - red.

Group publication title:

Postulaty polityczne i wyborcze...

Abstract_pl:

W tekście przeanalizowano postulaty programowe i wyborcze Zielonych odnoszące się do kwestii kobiecych od powstania partii w 1980 r. do 2005 r., czyli końca rządów sprawowanych wspólnie z SPD na płaszczyźnie federalnej. Celem artykułu było zbadanie, czy ugrupowanie będące w swoim założeniu "antypartią", stojące w opozycji do tradycyjnych stronnictw nie tylko ze względu na założenia programowe, lecz również sposób działania, było w stanie jako współkoalicjant w dwóchgabinetach Gerharda Schrodera trwać przy swoich postulatach i je zrealizować. ; Analiza treści dokumentów programowych, programów wyborczych, aktów prawnych czy wypowiedzi czołowych polityków ugrupowania umożliwiła ukazanie diagnozy postawionej przez Zielonych w odniesieniu do rzeczywistości społecznej oraz funkcji pełnionych w niej przez kobiety, a jednocześnie wizji pożądanego przez nich porządku, wynikającej z proponowanych zmian. Ponadto dokonano próby bilansu osiągnięć Zielonych w zakresie poprawy sytuacji kobiet.

Abstract:

The article presents the analysis of program and electoral demands of The Greens pertaining to the women's issues since the establishment of the party in 1980 till the end of the federal government held jointly with the SPD in 2005. The objective of the article was to determine whether the political grouping that should be in its essence an "anti-party", existing in the opposition to the traditional groups not just because of the political demands but also the way they operated, was able to stand by their demands and accomplish them, acting in the red-green coalition of two governments of Gerhard Schroder. ; The content analysis of program documents, election programs, legal acts, as well as the speeches of the leading politicians of the grouping enabled to establish the diagnosis made by The Greens in relation to the social reality and the roles played by women within and at the same time to present the idea of order desired by them, arising from the proposed changes. What is more, an attempt was made to evaluate The Greens' achievements in improving the situation of women.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:59440

Pages:

77-111

Language:

pol

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Dec 28, 2021

In our library since:

Dec 28, 2021

Number of object content hits:

6

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/publication/66936

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information