Object

Title: Rebranding austriackiej chadecji - analiza manifestów wyborczych Nowej Partii Ludowej = Rebranding the Austrian Christian Democrats - analysing election manifestos of the New People's Party

Contributor:

Kruk, Aleksandra - red.

Group publication title:

Postulaty polityczne i wyborcze...

Abstract_pl:

W artykule podjęto próbę wskazania czynników, jakie zadecydowały o sukcesie austriackiej chadecji, mierzonym zwycięstwem w wyborach do Rady Narodowej w latach 2017-2019 i dwukrotnie uzyskanej inicjatywie utworzenia rządu federalnego. Przyjęto hipotezę, że wyborcze zwycięstwa austriackiej chadecji to zasługa spójnego i skutecznego rebrandingu - odnowy wizerunkowej, polegającej na zmianie lidera i stylu uprawiania polityki, a także oferty programowej. Za sukces Nowej Partii Ludowej odpowiedzialna jest także udana absorpcja tematów, które do tej pory były identyfikowane jedynie ze skrajną prawicą. ; Artykuł składa się z czterech części, w pierwszej omówiono znaczenie i funkcje przypisane programom partyjnym, zwracając uwagę na rolę i specyfikę manifestów wyborczych. W dalszej kolejności za celowe uznano przedstawienie pozycji chadecji na federalnej scenie wyborczej, parlamentarnej i gabinetowej w II Republice Austrii od 1945 roku, przeanalizowano przepływy elektoratu między partiami oraz dokonano oceny motywacji wyborców OVP z dwóch ostatnich elekcji parlamentarnych. W ostatniej części scharakteryzowano programy wyborcze opracowane przez chadecję przed wyborami do Rady Narodowej z 2017 i 2019 roku.

Abstract:

The paper also attempts to pinpoint the deciding factors involved in the success of the Austrian Christian Democrats as measured by the party's victory in the 2017-2019 National Council elections and being granted a mandate to form the federal government twice. The adopted hypothesis is that the Austrian Christian Democrats may attribute their electoral victory to cohesive and effective rebranding - an image rejuvenation achieved by replacing the party leader, changing the style of making politics, and revising its political platform. The New People's Party owes its triumph to a successful absorption of topics that, until recently, have been identified with the far-right only. ; The paper comprises four parts, of which the first discusses the importance and functions attributable to party programmes, while paying special attention to the role and nature of election manifestos. Further, the author endeavours to address the place occupied by the Christian Democrats in the federal election, parliamentary and government scene in the Austrian Second Republic since 1945, analyse voter shifts among the parties and assess OVP voters' motivations in the last two parliamentary elections. The last part aims to provide a characterisation of the election programmes developed by the Christian Democrats before the 2017 and 2019 National Council elections.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:59442

Pages:

141-161

Language:

pol

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Dec 28, 2021

In our library since:

Dec 28, 2021

Number of object content hits:

26

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/publication/66938

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information