Object

Title: Między aktorstwem a histerią w filmie Andrzeja Żuławskiego "Na srebrnym globie" = Between Acting and Hysteria in Andrzej Żuławski`s Film "On the Silver Globe"

Creator:

Prusinowski, Piotr

Date:

2022

Resource Type:

rozdział w książce

Contributor:

Kaczor, Monika - red. nauk. ; Kładoczny, Piotr - red. nauk.

Group publication title:

Prace Aksjologiczne, 3

Abstract_pl:

Nieukończony film Andrzeja Żuławskiego "Na srebrnym globie" (1987), oparty na wątkach "trylogii księżycowej" autorstwa jego stryjecznego dziadka - Jerzego Żuławskiego, reprezentuje estetykę charakterystyczną dla całej twórczości reżysera. Deliryczna wizja świata przedstawionego przejawia się tu m.in. w nadekspresyjnym, "histerycznym" aktorstwie. ; Artysta kierował uwagę widzów przede wszystkim na postacie kobiece, które są "punktem widzenia na świat w jego filmach" - to im kazał "wykazywać całą gamę możliwości temperamentu ludzkiego". Na przykładach Marty, Ihezal i Azy, bohaterek "Na srebrnym globie", autor niniejszego tekstu analizuje fenomen kobiecości w kinie Żuławskiego. W ujęciu reżysera pierwiastek żeński zdaje się funkcjonować na pograniczu findesieclowych fantazmatów oraz surrealistycznych kategorii "miłości szalonej" i "piękna konwulsyjnego".

Abstract:

Andrzej Żuławski`s unfinished film "On the Silver Globe" (1987), based on the so?called "luna trilogy" by his granduncle Jerzy Żuławski, remains exemplary for direktor`s distinctive aesthetics. Over?the?top "hysterical" acting reflects his delirious vision of the world. First and foremost, an artist directed viewer`s attention towards female characters who represent "point of view on the Word in his films" - they had to "show the whole spectrum of the human temperament". ; On examples of Marta, Ihezal and Aza - the heroines of "On the Silver Globe" - the author of this article analyzes phenomenon of feminity in Żuławski`s cinema. According to direktor`s artistic vision the feminine principle seems to function on the crossroads between phantasmata of "fin de siecle" and surrealist ideas of "l?amour fou" and "convulsive beauty".

Description:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 3 ; Świat opiera się na wartościach. Aksjologizowanie jest zjawiskiem powszechnym i codziennym, które spotykamy w większości sfer naszego funkcjonowania. Ludzie organizują w ten sposób przestrzeń, budują na ich podstawie relacje z innymi i oceniają wszelakie działania oraz wytwory tych działań. ; W kolejnym tomie "Prac Aksjologicznych" zagadnienia poświęcone aksjologii dotyczą kilku obszarów. W pierwszej części artykuły mają charakter ogólny i przekazują wyniki badań prowadzonych w zakresie filozofii i odniesień kulturowych. Druga część prezentowanego tomu osadza się na wartościach eksponowanych w języku i przekazach tekstowych. ; Trzecia część niniejszego tomu została poświęcona literackim ujęciom wartości. Dwie końcowe części zawierają nowe elementy w "Pracach Aksjologicznych". Pierwszy dotyczy debiutów naukowych studentów polonistyki zielonogórskiej. Z kolei w części poświęconej małym formom pisarskim zostały przedstawione studenckie prace etapowe oraz najciekawsze rozprawy uczestników Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z 2021 roku (z "Wprowadzenia do tomu").

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:69780

DOI:

click here to follow the link

Pages:

67-85

Source:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 3

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information