Object

Title: Kto jest ofiarą, a kto jest bestią? O przewartościowaniu pojęć "humanitas" i "animalitas" w "Nakarmić wilki" i "Requiem dla wilka" Marii Nurowskiej = Who is the victim and who is the beast? On the reevaluation of the concepts of "humanitas" and "animalitas" in "Feed the Wolves" and "Requiem for a Wolf" by Maria Nurowska

Creator:

Naplocha, Anna

Date:

2022

Resource Type:

rozdział w książce

Contributor:

Kaczor, Monika - red. nauk. ; Kładoczny, Piotr - red. nauk.

Group publication title:

Prace Aksjologiczne, 3

Abstract_pl:

W niniejszym artykule podjęto kwestię przewartościowania pojęć "humanitas" i "animalitas" w dyptyku Marii Nurowskiej - "Nakarmić wilki" oraz "Requiem dla wilka". Na podstawie metodologii "animal studies" scharakteryzowano relację bohaterowie - wilk oraz relację bohaterów do siebie nawzajem. Następnie wyszczególniono przykłady realizacji zauważalnej w utworach zmiany aksjologicznego nacechowania pojęć "zwierzęcości" i "człowieczeństwa": z uprzedmiotowienia do upodmiotowienia zwierząt oraz dehumanizację (uprzedmiotowienie) ludzi w kontekście zjawiska teriantropii.

Abstract:

This article deals with the reevaluation of the notions of "animalitas" and "humanitas" in Maria Nurowska`s diptych - "Feed the Wolves" and "Requiem for a Wolf". Based on the methodology of animal studies, the relationship of characters?wolf and the relationship between the characters were characterized. Next, the examples of noticeable change in axiological marking of the concepts of "animality" and "humanity" are listed: from objectification to the empowerment of animals and the dehumanization (objectification) of people in the context of therianthropy.

Description:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 3 ; Świat opiera się na wartościach. Aksjologizowanie jest zjawiskiem powszechnym i codziennym, które spotykamy w większości sfer naszego funkcjonowania. Ludzie organizują w ten sposób przestrzeń, budują na ich podstawie relacje z innymi i oceniają wszelakie działania oraz wytwory tych działań. ; W kolejnym tomie "Prac Aksjologicznych" zagadnienia poświęcone aksjologii dotyczą kilku obszarów. W pierwszej części artykuły mają charakter ogólny i przekazują wyniki badań prowadzonych w zakresie filozofii i odniesień kulturowych. Druga część prezentowanego tomu osadza się na wartościach eksponowanych w języku i przekazach tekstowych. ; Trzecia część niniejszego tomu została poświęcona literackim ujęciom wartości. Dwie końcowe części zawierają nowe elementy w "Pracach Aksjologicznych". Pierwszy dotyczy debiutów naukowych studentów polonistyki zielonogórskiej. Z kolei w części poświęconej małym formom pisarskim zostały przedstawione studenckie prace etapowe oraz najciekawsze rozprawy uczestników Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z 2021 roku (z "Wprowadzenia do tomu").

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:69820

DOI:

click here to follow the link

Pages:

439-459

Source:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 3

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information