Object

Title: "Homo poeticus" - edukacyjne wyzwanie, dydaktyczne transgresje = "Homo poeticus" - educational challenge, transgressive teaching

Creator:

Badnarkowa, Wiga

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Group publication title:

Edukacja artystyczna

Abstract_pl:

Przedmiotem zainteresowania jest zdolność dziecka (człowieka) do konceptualizacji treści niesionych przez mowę wiązaną (poezję). Ponieważ edukacja literacka zaczyna się już na etapie kształcenia elementarnego, przedstawię wyniki przeprowadzonych pilotażowo badań własnych czytania ze zrozumieniem pojedynczych słów i umiejętności łączenia ich w większe ? syntaktycznie umotywowane - całości. ; Wyniki tych obserwacji zachęcają do pogłębionych ? neurologicznych - badań nad zdolnością ludzkiego mózgu do zachwytu estetyką tekstu poetyckiego (neuroestetyka) a możliwościami konceptualizacji logicznego wymiaru takiego tekstu werbalnego (tzw. "szkolne inteligencje" wielorakich inteligencji a zdolność analizy i interpretacji tekstu poetyckiego). Mimo, że współcześnie szkoła powinna zwracać szczególną uwagę na dziecko jako uczący się podmiot, to nadal nauczyciele postępują tak, jakby umysły dzieci były pojemnikami na wiedzę, które dorośli mogą wypełniać treściami. ; Znany cytat z Witolda Gombrowicza, symbolizujący szkołę transmisji tradycji, posłuży za punkt wyjścia w stronę dydaktyki sprzyjającej zachowaniu/myśleniu emancypacyjnemu, transgresyjnemu, a więc podmiotowemu ? zindywidualizowanemu/jednostkowemu. Wnioski z przeprowadzonego badania wskazują na potrzebę wprowadzenia dydaktyki bazującej na aktywności dziecka w trzech wymiarach: konstruktywnym, socjokonstruktywnym i konektywnym ? charakterystycznym dla cywilizacji cyfrowej.

Abstract:

My focus of interest is the child`s (human) ability to conceptualize the content carried by verse (poetry). As literary education starts at the early stage of elementary education, I will present the results of my own pilot study related to reading comprehension of individual words and the ability to combine them into larger, syntactically motivated units. ; The results of these observations encourage deeper (neurological) studies on the ability of the human brain to admire the esthetics of poetical texts (neuroesthetics) and conceptualize the logical dimension of such verbal texts ("school abilities" within the set of multiple intelligencies and the ability to analyze and interpret poetical texts). Today`s schools should pay particular attention to the child as a learner; however, teachers still tend to act as if children`s minds were just containers for knowledge to be filled up with some content by adults. ; The famous quote from Gombrowicz`s Ferdydurke (1938), "Great poetry must be admired, because it is great and because it is poetry, and so we admire it", symbolizing the transmission of traditions by school, shall serve as the starting point for such didactics that is favorable to emancipation behavior and transgressional thought, and thus a personalized/individualized mode of thinking. Conclusions from the study indicate the need for teaching to be based on the child`s activity in the following three areas: the constructive, the social constructive and the connective dimensions (characteristic of digital civilization).

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:70323

Pages:

31-48

Source:

Edukacja artystyczna - nowe wyzwania

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Feb 21, 2023

In our library since:

Feb 21, 2023

Number of object content hits:

30

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/publication/78015

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information