Obiekt

Tytuł: Isolating mechanisms as sustainability factors of resource-based competitive advantage = Mechanizmy izolacji jako czynnik trwałości zasobowej przewagi konkurencyjnej. Studium przypadku

Autor:

Mazur, Karolina ; Kulczyk, Zdzisław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

czasopismo

Tytuł publikacji grupowej:

Management, Vol. 17 (2013)

Streszczenie:

Zasoby strategiczne, czyli takie, które spełniają warunki VRIN, generują dla przedsiębiorcy zyski wyższe niż u konkurencji. Możliwość długotrwałego osiągania tych wysokich zysków może być zabezpieczona przez mechanizmy izolacji. Do mechanizmów tych należą: niejednoznaczność przyczynowa, czas trwania, ścieżka zależności, uwarunkowania historyczne, powiązania społecznie złożone i dysekonomia kompresji czasu. Mechanizmy te mogą być oparte na woli lub na możliwościach. Mogą także być rozpatrywane na poziomie indywidualnym, organizacyjnym i społecznym. Artykuł przedstawia analizę przypadku ilustrującą systemy kategoryzacji tych mechanizmów.

Abstract:

Strategic resources which fulfill conditions of VRIN generate extraordinary profits for organizations. The possibility of these long-term profits (rents) to achieve can be protected by isolating mechanisms. These mechanisms can be different but the most important are causal ambiguity, lead time, path dependency, the role of history, socially complex links and the time compression diseconomies. These mechanism can be WIM and AIM type (based on willingness or ability). They can be also analyzed on individual, organizational or social levels. The article presents the case study which supports available systems of mechanism categorization.

Wydawca:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Współtwórca:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:46274

DOI:

10.2478/manment-2013-0053

Strony:

38-53

Źródło:

Management, vol. 17, no 2 (2013)

Jezyk:

eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji