Object

Title: Autoportret Arnolda Schönberga jako Żyda Wiecznego Tułacza: filozoficzno-muzyczne implikacje mitu = A Self-Portrait of Arnold Schonberg as that of a Wandering Jew: the Philosophical and Musical Implications of the Myth

Creator:

Koszewska, Anna

Date:

2014

Resource Type:

rozdział w książce

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Narolska, Aneta - red.

Group publication title:

Scripta Humana, 3

Abstract_pl:

Religijne wysiłki w poszukiwaniu wyjątkowej, wyższej idei były istotnym, kluczowym elementem w życiu i twórczej działalności Arnolda Schönberga, który rozumiał swoją muzyczną i etyczną ewolucję jako mistyczną podróż. Na obrazach Schönberga postać Wędrującego Żyda służyła jako model do autoportretów. Do pewnego stopnia Schönberg był rodzajem wędrownego Żyda, ponieważ cierpiał z powodu niespełnionych wysiłków duchowych i ciągle szukał Boga. Widać to również w jego kompozycjach muzycznych.

Abstract:

Religious efforts in quest after the unique, superior Idea of the "Unrepresentable God! InexpressibleIdea of many meanings" was an essential, pivotal element in the life and creative activity of ArnoldSchoenberg, who understood his musical and ethical evolution as a mystic journey. In Schoenberg`spaintings, an image of Wandering Jew served as a model for his self-portraits. ; To some extent,Schoenberg was a kind of a Wandering Jew in that he suffered from unfulfilled spiritual strivingsand he continually searched for God. This is also observable in his musical compositions. Therefore,by no means can one help association of the image of Jew inherent in a myth of the Wandering Jew,in this mythical generalization of not only the individual fate in view of the nation but also the fateof the whole Jewish nation in view of the universal experience of mankind, which are implied by themyth, i.e. through the myth elucidated.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:55954

DOI:

10.59444/2014SERredKul_Narr9

Pages:

179-206

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 3

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information