Object

Title: The evaluation of the attractiveness of the tourist commune as conditioning of the development of agricultural tourism farms = Ocena atrakcyjności turystycznej gminy jako uwarunkowanie rozwoju gospodarstw agroturystycznych

Creator:

Brelik, Agnieszka ; Kułyk, Piotr

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono zależności między zmienną określającą ocenę atrakcyjności gmin województwa zachodniopomorskiego a zmiennymi ekonomicznymi, społecznymi i ekologicznymi charakteryzującymi właścicieli gospodarstw agroturystycznych. W celu zidentyfikowania czynników różnicujących poziom atrakcyjności badanych gmin przez gospodarstwa agroturystyczne oraz związków zachodzących pomiędzy nimi wykorzystano test niezależności x 2. Zwrócono uwagę na koncepcję wielofunkcyjności rolnictwa i znaczenie w niej działalności agroturystycznej.

Abstract:

The paper presents the relationship between the variables of the attractiveness of communities of the Wets Pomeranian and economic, social and ecological variables as feature of agritourism farms owners. The x 2 test of independence was used in order to identify factors differentiating the attractiveness of the surveyed communities by the farmhouses and the relationship between independence. The attention was drawn to the concept of multifunctionality of agriculture and the importance of the tourism activities.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51075

DOI:

10.2478/manment-2014-0037

Pages:

504-517

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information